หลายๆ คนคงสงสัยว่า Ange (อังจู) เป็นภาษาอะไรและแปลว่าอะไร?